โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมงานวันเกิดองค์เจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทราประจำปี