โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ และการบริหารจัดการความขัดแย้งในหน่วยบริการ