โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมต้อนรับคณะตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่6 จังหวัดฉะเชิงเทรา รอบที่2 ปีงบประมาณ 2562