โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีฉลองพระมหาวิหารหลวงพ่อโสธรหลังใหม่ และสวดภาณยักษ์