โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562