โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2562