โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้มงคลคืนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้แผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก