โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรของโรงพยาบาล