โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการใช้กัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่6