โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สร้างโรงพยาบาลวัดสมานรัตนาราม