โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562