โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับมอบเกียรติบัตรผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน ระบบบริการสุขภาพ ระดับคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562