โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับรางวัลผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภาพรวมดีเด่น ลำดับที่1 ร้อยละ100 (กลุ่ม M ได้รับจัดสรรงบประมาณ มากกว่า 10 ล้านบาท – 100 ล้านบาท)