โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับมอบโรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามให้อยู่ภายใต้ การบริหารงานของโรงพยาบาลพุทธโสธร