โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ

You may also like...