โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ