โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562