โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดฉะเชิงเทรา