โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร

You may also like...