โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย อดีตเจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร