โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธี วันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรสวรมหาราช