โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมงานตรุษจีน ประจำปี 2563 ของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา