โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข