โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธี วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันมหาจักรีฯ