โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกับชมรมเดินวิ่งเมืองฉะเชิงเทรา รณรงค์เชิญชวนเจ้าหน้าที่รพ.และประชาชน”เดิน-วิ่ง สวนของพ่อ” 4 ธันวาคม 2559

เดินวิ่ง๒๔