โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกร่วมน้อมถวายดอกไม้จันทร์(ดอกดารารัตน์)

กิจกรรมโรงพยาบาล on 5 Oct , 2017