โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีรับมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน