โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563