โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่บรรจุใหม่ ในโอกาสเข้ารับราชการ เป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 1