โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมต้อนรับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา