โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพุทธโสธร จัดโครงการรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ