โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพุทธโสธร จัดโครงการรวมพลังสร้างเสริมสุขภาพ

กิจกรรมโรงพยาบาล on 5 Oct , 2017