โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันมหิดล”