โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรรม Kick Off การให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตน