โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีส่งมอบชุดระบบหุ่นยนต์มดบริรักษ์