โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563