โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธี จุดเทียน สดุดีพระเกียรติคุณ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563