โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลองจังหวัดฉะเชิงเทรา