โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ปี 2563 “ขอบฟ้าแห่งการเรียนรู้ ชุมชนเป็นฐานบูรณาการงานยาเสพติด”