โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมกิจกรรม ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงพยาบาล “จังหวัดฉะเชิงเทราสะอาด”