โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุม การบริการจัดการรองรับสถานการณ์ COVID เขตสุขภาพที่6