โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา