โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมงานตรุษจีน ประจำปี 2564 ของศาลเจ้าพ่อหลักเมืองฉะเชิงเทรา