โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีรับมอบครุภัณฑ์การแพทย์ กองทุนพัฒนาไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา