โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมงานสวดอภิธรรม บำเพ็ญกุศลศพ อุทิศถวายแด่พระธรรมมังคลาจารย์ วิ.(ประยงค์ ปิยวณฺโณ)