โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์และพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร