โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมส่งพลังและกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์