โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมต้อนรับ แพทย์หญิงนาตยา มิลส์