โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธี ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน