โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมพิธี วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565