ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยปฐมพยาบาลทางการแพทย์และสาธารณสุข