โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมงานยกฉัตรพระประธานอุโบสถ (หลังเก่า) และพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 4 รอบ 48 ปี