โรงพยาบาลพุทธโสธร ร่วมประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่6 บูรพาร่วมกัญ มหัศจรรย์กัญชา